Työsuhdeasiat

Toimistomme asianajajat ovat erityisesti perehtyneitä työsuhdeasioihin. Autamme työntekijöitä kaikissa työoikeudellisissa asioissa, kuten sopimuksia, palkkausta, työsuhteen päättämistilanteita, kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia, yhteistoimintamenettelyä, työsyrjintää, tasa-arvoasioita sekä tietosuojaa koskevissa asioissa.

Työsuhteisiin liittyvissä riitatilanteissa selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisuudet asian sopimiselle. Riitojen ja erimielisyyksien välttämiseksi sekä ongelmien ratkaisemiseksi työoikeudellisissa kysymyksissä on suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntijaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Asianajajillamme on riitaisten työsuhdeasioiden ratkaisemisesta vuosien kokemus, johon voitte turvautua.