Asunto-osakeyhtiöasiat

Voitte kääntyä puoleemme asunto-osakeyhtiölain soveltamiseen ja tulkintakysymyksiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä asianajaja voi arvioida yhtiön, yhtiön toimielimen jäsenen tai osakkeenomistajan asemaa. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi osakassopimusten laatimiseen, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuuseen, yhtiöjärjestyksen muutostilanteisiin ja yhtiökokousasioihin, moitekanteisiin, sopimusten laatimiseen, liikehuoneistojen vuokrasopimuksiin, asuntokauppaan sekä riitatilanteiden selvittämiseen.