Työoikeus

Toimistomme asianajajat ovat erityisesti perehtyneitä työsuhdeasioihin. Avustamme yrityksiä kaikissa työoikeudellisissa asioissa, kuten sopimuksia, palkkausta, työsuhteen päättämistilanteita, kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia, yhteistoimintamenettelyä, työsyrjintää, tasa-arvoasioita sekä tietosuojaa koskevissa asioissa. Neuvomme asiakkaita työehtosopimuksia, tietosuoja-asioita sekä yritystoiminnan järjestelyitä koskevissa asioissa. 

Työsuhteisiin liittyvissä riitatilanteissa selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisuudet asian sopimiselle. Riitojen ja erimielisyyksien välttämiseksi sekä ongelmien ratkaisemiseksi työoikeudellisissa kysymyksissä on suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntijaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.