Ville Sandström

Ville Sandström

Ville Sandström on tehnyt asianajotyötä vuodesta 2006 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut
pankkilakimiehenä ja suorittanut tuomioistuinharjoittelun saaden varatuomarin arvonimen.

Sandströmillä on monipuolinen kokemus riita- ja rikosoikeudenkäynneistä ja tuomioistuinsovitteluista.

Sandström on taitava, perusteellinen ja empaattinen oikeudenkäyntilakimies ja oikeudellisten ongelmien
ratkaisija. Hänen mielestään oikeudellisen ongelman ratkaisun on lähdettävä asiakkaan yksilöllisen
tilanteen ymmärtämisestä.

Sandströmin erikoistumisalueita ovat työoikeus sekä perhe- ja perintöoikeus, minkä lisäksi hän on
hoitanut paljon asumiseen liittyviä oikeudenkäyntejä ja erilaisia rikosoikeudenkäyntejä.

Yritys- ja yrittäjäasiakkaita Sandström on avustanut mm. sopimusasioissa ja
talousrikosoikeudenkäynneissä.