Hinnasto

Asianajotoimistomme veloitus suoritetaan joko aikaperusteisesti tai asiakohtaisesti.

Aikaperusteisen veloituksen määrä on 220 € / tunti (272,80 € sis. alv). Tuntiveloitettavia ovat tavanomaisesti erilaiset neuvottelutilanteet sekä oikeudenkäynnit, joiden kesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan. Asiakohtaisen veloitusperusteen soveltaminen on tyypillistä tavanomaisissa toimeksiannoissa kuten erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto asianajotoimistoomme on aina maksuton. Sen aikana voimme kartoittaa oikeudellisen avun tarpeenne ja mahdollisuuksien mukaan antaa hinta-arvion aiheutuvista kustannuksista. Lyhyt alkuneuvottelu toimistolla on samoin maksuton, jos se ei johda toimeksiantoon.

Oikeusturvavakuutus

Usein kotivakuutuksiin ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman. Halutessanne otamme puolestanne yhteyden vakuutusyhtiöönne selvittääksemme, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutuksenne alaan. Asiakkaamme mahdollinen oikeus saada kulunsa korvatuksi vakuutuksen kautta selvitetään aina toimeksiannon alussa.

Oikeusapu

Henkilö saattaa olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko omavastuuosuudella tai ilman. Olemme asiakkaan puolesta yhteydessä oikeusaputoimistoon korvaavan oikeusapupäätöksen saamiseksi. Selvitämme asiakkaan oikeuden oikeusapuun aina toimeksiannon alussa.

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja

Henkilön joutuessa seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten tarvittaessa oikeudenkäyntiavustajan. Oikeudenkäyntiavustajana autamme rikoksen uhria asian käsittelyssä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen antaessa määräyksen, avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista.